Chương trình nghị sự hội thảo quản lý thị trường dược phẩmĐây là chương trình nghị sự mẫu. Giờ giấc có thể thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế. Nội dung chương trình cũng có thể thay đổi, nhưng cần cân nhắc vì có thể thiếu tính chuyên nghiệp (nhầm qua loại khác). Tốt hơn hế là khi không chắc, hãy theo nội dung của chương trình mẫu này.

Chương trình hội thảo buổi sáng

7g00–8g00           :  Đón diễn giả và khách mời

8g00–8g15           :  Tuyên bố lý do và giới thiệu chủ tọa, diễn giả, thành phần tham dự và thông qua chương trình hội thảo

8g15–8g30           :  Chủ tọa trình bày tính cấp thiết, mục tiêu, yêu cầu của cuộc hội thảo

8g30–8g45           :  Tham luận: “Tình hình thị trường dược hiện nay – Nguyên nhân và giải pháp” (BS. Nguyễn Thế Dũng- GĐ Sở Y tế)

8g45–9g15           :  Thảo luận và góp ý

9g15–9g30           :  Tham luận: “Kinh doanh dược phẩm và vấn đề đạo đức” (GS. Nguyễn Xuân Hải–Trường ĐH Y dược)

9g30–10g00          :  Thảo luận và góp ý

10g00–10g15        :  Giải lao

10g15–10g30        :  Tham luận: “Những tác động của thị trường dược phẩm hiện nay đối với đời sống kinh tế xã hội” (PGS.TS. Lê Thanh Hà –Trường ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh)    

10g30–11g00        :  Thảo luận và góp ý

11g00–11g15        :  Tóm tắt kết quả buổi sáng

Sau 11g15            :  Nghỉ trưa

Chương trình hội thảo buổi chiều

13g30–13g45        :  Tham luận: “Vai trò của nhà nước và pháp luật trong việc quản lý thị trường dược phẩm hiện nay” (PGS.TS Trần Du Lịch- Viện trưởng Viện Kinh tế TP. Hồ Chí Minh)

13g45–14g15        :  Thảo luận và góp ý

14g15–14g30        :  Tham luận: “Nâng cao hiệu quả của các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm nội địa- Biện pháp hữu hiệu để điều tiết thị trường dược phẩm” (Nguyễn Văn Lai – Giám đốc Sở công nghiệp TP.Hồ Chí Minh)

14g30–15g00        :  Thảo luận và góp ý

15g00–15g15        :  Giải lao

15g15–15g30        :  Tham luận: “Một số kinh nghiệm quản lý thị trường dược phẩm ở các nước Đông Nam Á” (TS.DS Cao Minh Quang– Cục Quản lý Dược Việt )    

15g30–16g00        :  Thảo luận và góp ý

16g00–16g30        :  Tổng kết những kết quả đạt được của cuộc hội thảo

Sau 16g30            :  Cám ơn diễn giả, khách mời và tiễn khách