Mười bước sơ đẳng nên tiến hành trước khi viết kế hoạch kinh doanhViết một bản kế hoạch kinh doanh có thể là một nhiệm vụ đầy thách thức. Vì thế, sẽ có lợi chi bạn nếu dành thời gian chuẩn bị với 10 bước sơ đẳng sau đây:

1. Tự hỏi mình tại sao lại viết bản kế hoạch kinh doanh này? Nhằm tăng nguồn vốn hay làm đường lối chỉ đạo cho hoạt động của doanh nghiệp?

2. Liệt kê các mục đích khi khởi nghiệp và xác định vị trí của doanh nghiệp trong vòng ba đến năm năm tới.

3. Xác định rõ ràng đối tượng mục tiêu.

4. Viết mục lục để biết chính xác mình cần những phần nào cho nghiên cứu và tìm dữ liệu hỗ trợ.

5. Lập danh sách các dữ liệu cần nghiên cứu. Thí dụ, bạn cần số liệu thống kê về đối tượng mục tiêu, đối thủ cạnh tranh, thị trường, v.v…

6. Liệt kê các nguồn tư liệu nghiên cứu hữu ích nhất, ví dụ như Hoovers, D&B, hay AllBusiness.com.

7. Lập danh sách ban giám đốc. Nếu bạn không chắc chắn về khả năng tham gia của ai đó, đã đến lúc xác minh xem họ có tham gia được không. Thu thập dữ liệu về lý lịch của mỗi người. Xem bài Chú trọng những nhân lực chủ chốt trong kế hoạch kinh doanh của bạn để biết thêm chi tiết về những thông tin cần tìm hiểu.

8. Bắt đầu tổng hợp tất cả các văn bản tài chính chủ chốt. Sau này bạn có thể xác định những văn bản nào sẽ được sử dụng trong kế hoạch kinh doanh.

9. Đọc những kế hoạch kinh doanh mẫu. Vì đã có vô số những bản kế hoạch kinh doanh ra đời trước kế hoạch của bạn, không cần phải tự sáng tạo ra một cái gì đó hoàn toàn mới mẻ. Hãy tìm kiếm các kế hoạch kinh doanh cho các doanh nghiệp có nhiều điểm tương đồng nhất so với doanh nghiệp của bạn để làm mẫu. Bạn còn có thể nói chuyện với các chủ doanh nghiệp khác, những người đã viết kế hoạch kinh doanh trước đó và tìm kiếm lời khuyên từ họ.

10. Xác định chương trình phần mềm nào bạn sẽ sử dụng để viết bản kế hoạch. Bạn có thể sử dụng bất cứ phần mềm nào từ một chương trình soạn thảo văn bản đơn giản đến một phần mềm chuyên dùng để viết kế hoạch kinh doanh. Bạn cần sử dụng cái phù hợp nhất với nhu cầu và sự thoải mái cho bạn. Hãy xem bài Sử dụng các chương trình phần mềm để viết kế hoạch kinh doanh để biết thêm thông tin.