Sản xuất kinh doanh 1. Mẫu Hợp đồng gia công đặt hàng
 2. Mẫu Hợp đồng gởi hàng vào kho bãi
 3. Mẫu Hợp đồng giao nhận thầu xây lắp công trình
 4. Mẫu Hợp đồng kinh tế về giao nhận thầu xây dựng tổng thể công trình
 5. Mẫu Hợp đồng in (văn hóa phẩm)
 6. Hợp đồng ký gởi hàng hóa
 7. Mẫu Hợp đồng lắp ráp thiết bị KHKT
 8. Mẫu Hợp đồng mua bán hàng hóa
 9. Mẫu Hợp đồng nghiên cứu thiết kế sản phẩm mới
 10. Mẫu Hợp đồng sửa chữa ôtô, tàu thủy
 11. Mẫu Hợp đồng vận chuyển hàng hóa
 12. BM bảng thanh toán hợp đồng gia công
 13. BM bảng tổng hợp nguyên liệu đã sử dụng để sản xuất thành sản phẩm xuất khẩu
 14. BM bảng kê khai tờ khai nhập khẩu
 15. BM bảng tổng hợp nguyên liệu nhập khẩu
 16. BM phiếu lấy mẫu nguyên liệu gia công
 17. BM tờ khai hàng gia công chuyển tiếp
 18. BM bảng định mức và tỷ lệ hao hụt của từng mã hàng