Sáng tạo không ngừng đòi hỏi những câu hỏi thông minh (3)Việc đưa ra những câu hỏi thông minh còn hơn cả một lời kêu gọi. Bốn câu hỏi chính của “phương pháp tiếp cận những câu hỏi thông minh” đã minh hoạ trong câu chuyện này là:

-Những người liên quan – ai sẽ là người đóng góp vào nỗ lực sáng tạo giải pháp?
-Mục đích – số mục đích có thể là gì khi giải quyết vấn đề nhằm quyết định xem mục đích nào thực sự cần thiết?
-Giải Pháp Tồn Tại – chúng ta có thể làm gì trong hiện tại và trong tương lai để tiếp tục làm việc hướng tới Giải Pháp Tương Lai?

Cùng với sự sáng tạo không ngừng vốn có trong sự theo đuổi bốn câu hỏi chủ chốt này, còn có một viễn cảnh nữa về từng câu hỏi trong số đó đã tăng cường thêm tính liên tục trong sáng tạo. Đối với mỗi một câu hỏi, hãy sử dụng khái niệm sáng tạo cơ bản về sự phân kỳ hội tụ. Đó là, liệt kê (hay phân kỳ) càng nhiều càng tốt những ý tưởng sáng tạo cho câu hỏi; sắp xếp những ý tưởng thành những sự lựa chọn sống còn để cân nhắc câu hỏi đó; và quyết định (hay hội tụ) nên chọn sự lựa chọn nào cho giai đoạn đó.

Nói cách khác, kết quả của việc đặt ra một loạt câu hỏi này là một mẫu tư duy hiệu quả và sáng tạo hơn nhiều. Nó tạo ra Giải Pháp Tồn Tại dẫn tới trong tâm tưởng luôn luôn mong chờ sự thay đổi tức là luôn luôn tìm kiếm một cách sáng tạo để chuyển tới Giải Pháp Tương Lai và biến thể của nó sau này.

Khả năng phát triển sáng tạo nổi bật: Con người là tài sản lớn nhất và là nguồn lực quý giá nhất của công ty. Tuỳ thuộc vào chúng ta để chứng minh được giá trị của từng cá nhân thông qua sự sáng tạo siêu việt để có được sản lượng vượt trội.

Không có một ngành công nghiệp nào lại cần sự thay đổi mô hình như thế hơn là ngành viễn thông. Về mặt tình cảm cũng như về mặt kinh tế tất cả chúng ta đều bị chi phối bởi:

-Sự suy giảm trong kinh doanh
-Mất việc làm
-Giá trị công ty bị tổn hại
-Nhu cầu về các sản phẩm và dịch vụ viễn thông bị giảm sút

Giờ đây ngành viễn thông bị đem ra làm bình phong cho những sự thi hành quá mức giới hạn do trước đây ngành công nghiệp đầu tàu trong nền kinh tế quốc dân này đã không quản lý mà cũng không khuyến khích việc sử dụng vốn và sự quá ưu ái của thị trường phố Wall.

Con đường trở lại đỉnh điểm kinh tế sẽ trợ lực cho những nhà quản lý trung gian như bạn. Không có thêm những ý tưởng hay xuất phát từ những nơi khu biệt của công ty. Việc cắt giảm nhân lực của công ty là giải pháp bỏ ngỏ cho những khiếm khuyết của ngành viễn thông. Thực tế, những cuộc nghiên cứu toàn diện gần đây đã cho thấy sau khi kiểm tra tất cả các chi phí, việc cắt giảm nhân công lại chẳng giúp được gì cho điểm mấu chốt của vấn đề. Hay nói một cách đơn giản, các công ty không thể chinh phục được con đường tới thành công. Nhưng thật đáng tiếc, chúng ta đã ở trong hoàn cảnh đó và đã thực hiện điều đó.

Chúng ta hãy cùng nhanh chóng khám phá những phương pháp và cách thức mới để có thể nhận biết và huy động được tiềm năng nhân lực lớn chưa khai thác trong mỗi người. Chúng ta đang bước vào thế giới của Tổ chức Định lượng.