Tính khí và sự thành công của tổ chứcTính khí là một thuộc tính tâm lý cá nhân phản ánh tốc độ, cường độ diễn biến hiện tượng tâm lý trong con người đó và được thể hiện qua hành vi bên ngoài của họ, nó có một số đặc điểm sau :

– Tính khí xét cho cùng do hệ thần kinh con người quyết q y định, vì vậy nó mang yếu tố bẩm sinh.
– Căn cứ vào tính chất hoạt động của hệ thần kinh, con người có thể có nhiều loại tính khí khác nhau.
– Mỗi tính khí đều có 2 mặt ưu và nhược điểm của nó. Vì vậy, trên thực tế có những công việc phù hợp với tính khí này nhưng không phù hợp với tính khí khác. Cho nên, cần phải giao công việc phù hợp với tính khí của mỗi người.
– Tính khí giống nhau sẽ đẩy nhau, khác nhau sẽ hút nhau. Cho nên, trong tập thể cần phải có tính khí khác nhau để bổ sung, hỗ trợ nhau.
– Tính khí khác nhau, trước cùng 1 tình huống, sẽ có cách hành động, xử sự không giống nhau.
– Đánh giá tính khí của nhân viên phải thận trọng.

Vậy nghiên cứu và nắm bắt đặc điểm tâm lý của nhân viên, giúp gì cho doanh nghiệp hay tổ chức ?
 Tùy thuộc vào loại tính khí mà có cường độ hoạt động và trạng thái khác nhau, cũng như sự chuyển động qua lại giữa của chúng khác nhau, tức là phản ứng của họ khác nhau khi xữ lý một vấn đề cụ thể. Qua khảo sát và nghiên cứu, các nhà tâm lý học đã rút ra được một bảng mô tả chi tiết ưu nhược điểm và phân loại công việc phù hợp như sau, đây là bảng tổng hợp cho các nhà quản trị, và những người làm công tác nhân sự có thể tham khảo và giao việc phù hợp:

– Tính khí linh hoạt : 
+ Ưu điểm : Dễ tiếp xúc, năng động, nhiều sáng kiến có nhiề mưu mẹo. Công việc phù hợp: đòi hỏi sự đổi mới, sáng tạo, tự chủ như tiếp xúc khách hàng.
+ Nhược điểm : Tình cảm thay đổi nhanh chóng, Nhận thức v.đề không sâu. Công việc không phù hợp: Sự kiên trì, nhẫn nại như thủ kho, thủ quỹ.

– Tính khí điềm tĩnh :

+ Ưu điểm : Ít bị kích động, làm việc rất nguyên tắc,rất sâu sắc. Công việc phù hợp: công tác nhân sự, tổ chức, giải quyết chế độ chính sách.
+ Nhược điểm :Ít sáng kiến, bảo thủ, hơi chậm, thích nghi kém. Công việc không phù hợp: đòi hỏi chủ động, sáng tạo như ngoại giao.

– Tính khí sôi nổi :

+ Ưu điểm :Mạnh, nhiệt tình, táo bạo. Công việc phù hợp: thử thách trong giai
đoạn đầu, công việc phong trào
+ Nhược điểm :Hấp tấp vội vàng nóng nảy dễ cọc. Công việc không phù hợp: làm tổ chức, nhân sự, ngoại giao.

– Tính khí ưu tư :

+ Ưu điểm : Có trách nhiệm công việc, quan hệ tốt, có sự kiên trì, nhẹ nhàng. Công việc phù hợp: đòi hỏi kiên trì, ổn định, có sự chỉ đạo như thủ quỹ, thủ kho.
+ Nhược điểm : Tác phong rụt rè, rất tự ti, ngại giao tiếp, khó thích nghi, thụ động. Công việc không phù hợp: nhân sự, mạo hiểm, đòi hỏi sáng tạo, chủ động.