Đảm nhận nhóm hiện cóTrở thành người lãnh đạo nhóm – Hãy cố tạo ra ấn tượng có lợi và tích cực ngay từ lúc đầu. – Nếu nhóm ấy đã quen cách lãnh đạo nề nếp, vững chãi, hãy thấy ra điều đó, nếu không, hãy nghĩ rằng các thành viên đang mong được cải tổ. – Hãy chứng tỏ sự tin tưởng, thúc đẩy sự hợp nhất, và tỏ ra hết sức tự tin.
Đảm nhận một nhóm mới

Hãy tìm hiểu quá trình hình thành, hoạt động, mục tiêu của nhóm mới.

Ngay sau khi tiếp nhận nhóm, hãy thu xếp ngay thời gian trò chuyện với mỗi thành viên của nhóm, từng người một, về công việc của mỗi người cũng như về đề án chung, và quan điểm của họ về hoạt động của nhóm… Từ đó bạn sẽ có được cái nhìn rõ ràng về tính cách cá nhân, động lực, và các khả năng của họ.

Những điểm cần ghi nhớ:

  • Hoà đồng với nhóm sẽ giúp bạn hiểu con người rõ hơn – đồng thời cũng nhận ra bản thân bạn rõ hơn.
  • Tỏ ra là bạn đánh giá cao các khảa năng của nhóm nhằm tránh mọi bất bình.
  • Tỏ rõ cho mọi người thấy là bạn muốn lắng nghe họ.
  • Tỏ rõ quyền hành bằng sự tin ngay từ đầu – nếu không bạn sẽ bị yếu thế.

Trở thành thành viên của nhóm

Bạn chỉ cần nói lên ý kiến về các mục tiêu của bạn và ước mong được cùng mọi người làm việc vì mục tiêu của nhóm.

Hãy cố gắng tạo ấn tượng về mình nhưng tránh đừng quá lố lăng. Hãy quan sát sinh hoạt của nhóm. Chỉ khi nào bạn đã quen với mọi người và công việc, lúc ấy hãy chứng tỏ dần khả năng và sự chủ động của mình.